Dom

Dom, mieszkanie, domek letniskowy, garaż, ogrodzenie, budowle, obiekty małej architektury.
O tym ubezpieczeniu najczęściej przypominamy sobie w czasie burzy, powodzi czy innych żywiołów lub przed dłuższym wyjazdem.
Jedno z najważniejszych ubezpieczeń dla naszej egzystencji, a tak rzadko kupowane.
W brew powszechnemu przekonaniu wcale nie jest drogim ubezpieczeniem, a bardzo często pozwala uniknąć wielu tragedii i kłopotów.
W zależności od wartości majątku ( domu, mieszkania, itd.) :
– za 10 zł miesięcznie możemy ubezpieczyć dom czy mieszkanie od żywiołów,
– za 1 zł dziennie możemy spodziewać się już solidnego ubezpieczenia,
a każdy następny przeznaczony na ubezpieczenie 1 grosz dziennie daje nam większy zakres i bezpieczeństwo.
Dobrze skomponowane ubezpieczenie domu czy mieszkania zabezpiecza nas zarówno przed skutkami żywiołów, kradzieży z włamaniem, rabunku, rozboju, dewastacji czyli czegoś co jest niezależne od naszego działania, ale też przed skutkami działania naszego i naszych bliskich (OC w życiu prywatnym, ochrona prawna, assistance,). Zwłaszcza, że coraz częściej towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują odpowiedzialność za zdarzenia powstałe na skutek tzw. rażącego niedbalstwa.
Często mając kredyt hipoteczny, decydujemy się na zakres i sumę ubezpieczenia, jaką dyktuje nam bank.
My proponujemy zawierać ubezpieczenia na realne wartości, najlepiej odtworzeniowe czyli nowe (kwota jaka będzie potrzebna aby dany majątek odtworzyć) i w marę szerokim zakresie.
W razie szkody bank jest zabezpieczony, ale i my nie zostajemy z niczym i możemy liczyć na wszelką potrzebną pomoc, bo nasza polisa to nie tylko pieniądze, ale też organizacja pomocy ratowniczej, medycznej, w zakwaterowaniu i wiele innych w zależności od zakresu, który wykupimy.
Często nie ubezpieczamy domu, bo:
jest nowy, murowany, solidny ”co mu się może stać”;
– żywioły nie mają respektu dla nowych budynków pioruny, ogień, huragany są
bezwzględne i dla nich;
Jest za stary, nie opłaca się,…. „a ile on jest wart”;
– wartość domu jest taka, ile wynosi koszt jego odbudowy(wartość odtworzeniowa)
o czym trzeba pamiętać przy zawieraniu ubezpieczenia.