Firma

Produkty z  zakresu firma to cała gama instrumentów ubezpieczeniowych i finansowych mających zapewnić poczucie bezpieczeństwa zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, ich pracownikom i wspólnikom, ale też ich kontrahentom, zleceniodawcom i podwykonawcom.

Znajdziemy tu oferty zabezpieczające:

– mienie przedsiębiorcy – ubezpieczenie mienia od żywiołów, kradzieży, rabunku
i dewastacji,

– jego zobowiązania w stosunku do innych – OC działalności, OC pracodawcy, Gwarancje Vadialne, Gwarancje dobrego wykonania, Ubezpieczenie Kredytu Kupieckiego, itp.

– wspomagające działalność – Pomoc Prawna, Assistance, itp.

– zabezpieczające rodzinę, pracowników i ich rodziny, współpracowników – NNW, ubezpieczenia medyczne, chorobowe, wypadkowe i na wypadek śmierci.

– ubezpieczenie pojazdów należących do firmy,

– i inne.