Życie i zdrowie

Pod hasłem „życie” mamy cały wachlarz produktów ubezpieczeniowych, finansowych, pakietów finansowo-ubezpieczeniowych i pakietów medycznych mających na celu zabezpieczenie finansowe nas i naszych bliskich w różnych dramatycznych sytuacjach naszego życia, zabezpieczenia naszych bliskich po naszej śmierci, ale też godnej egzystencji w przypadku poważnego zachorowania czy wypadku.
Będą to ubezpieczenia:
– NNW dające ochronę, gdy dojdzie do nagłego nieszczęśliwego, wypadku,
– ubezpieczenia na życie i dożycie,
– ubezpieczenia poważnych zachorowań,
– ubezpieczenia opieki medycznej ambulatoryjnej i szpitalnej,
– ubezpieczenia kapitałowe posagowe, emerytalne, rentowe,
– itp.